Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

alkonarko
alkonarko
alkonarko
Reposted fromnoticeable noticeable viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
alkonarko

August 16 2017

alkonarko
alkonarko
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
5805 ac31 500
Reposted fromjottos jottos viarav rav

August 01 2017

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
alkonarko
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialifeless lifeless
alkonarko
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viastylte stylte

July 29 2017

alkonarko
2722 b2ca
Reposted fromLittleMissPipedreams LittleMissPipedreams viarav rav
alkonarko
5399 7dc3
Reposted fromnazarena nazarena viarav rav

July 22 2017

alkonarko
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viarav rav
alkonarko

jack-twist:

me: *has a list of things that i need to do*

me: *completes the simplest task on my list that could’ve been put off*

me at me:

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
alkonarko
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
alkonarko
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaBirdofParadise BirdofParadise
alkonarko
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl